Hovedside | Aktiviteter | Lenker | Kart | Om oss | Turorientering | Arkiv
  

Månedsarkiv: februar 2010

Kart

Klubbens kart dekker store deler av bydelene Randesund og Tveit i østre del av Kristiansand kommune. I tillegg har vi flere kart i Birkenes kommune i Aust-Agder. Klubben har laget to turkart som dekker Randesund og Tveit.

oversiktskartet kan du se hvor vi har o-kart

Digitale kar kan bestilles ved henvendelse til kartansvarlig Stein Coward, stein.coward@hotmail.com

Turkartene selges hos bokhandlerne Berge Libris og Birting Interbok.

Våre kart som er i salg:

Kart nr. Navn Utgitt år
Revidert
Km² Pris Kommentar
2 Klepp 1979/2002 20 30 Digitalt
4 Strømme 1980/2002 2 15 Kun digitalt
5 Dvergsnes 1980/2002 2 15 Kun digitalt
7 Langsvann 1981/2000 20 30
15 Vindvann 1990 18 20
20 Vatne 1988/1994 11 20
25 Ve 1995 3 15
27 Dønnestad 1997 7,5 20 Papir og digitalt
28 Sukkevann 1998 12 25 Papir og digitalt
29 Bliksheia 2000 2 15 Kun digitalt
31 Sodefjed 2001 9 25 Papir og digitalt
32 Hamresanden 2000 2 15 Kun digitalt
  Turkart Randesund 1995 75 60
  Turkart Tveit 1995 110 60

Klikke på kartnavn for se utsnitt av noen av kartene.

I tillegg har vi utarbeidet disse kartene hvor opplaget er utgått. Enkelt eksemplar kan skaffes som fargekopi:

Kart nr. Navn Utgitt år
Revidert
Km² Pris
1 Søndagsheia 1978 3 15
6 Dyreparken 1981 11 20
9 Drangsholt 1983 15 20
12 Hånes 1985 3 15
17 Sandnesheia 1990 17 20
21 Joreidheia 1987 16 20
24 Svalandsheia 1991 18 20

I footer.php