Hovedside | Aktiviteter | Lenker | Kart | Om oss | Turorientering | Arkiv
  

Løpsinformasjon


Kart og terreng

Løpsarena / Samlingsplass

Parkering

Startkontingent

Løpskontor

EKT

Start

Vask

Premiering

Informasjon

Kontaktpersoner

SanitetKart og terreng

Kart: Sodefjed, revidert 2002, målestokk 1:7 500, ekv. 5m. Terrenget har et detaljrikt kurvebilde og er middels kupert. Stirikt og hovedsakelig eikeskog med lite undervegetasjon.


Løpsarena / Samlingsplass
Løpsarena blir på Kringsjå skole, på østsiden av Kristiansand (Se kartutsnitt)

Parkering

Nær samlingsplass.

Startkontingent
Startkontingent er kr. 150 pr. start.
Tillegg for etteranmelding kr. 30 pr. start.
Brikkeleie kr 25 pr start.
Startkontingenten blir fakturert klubbene etter løpet ihht NOFs retningslinjer.

Premiering
1/8 premiering begge dager.

Informasjon

Løpende informasjon om arrangementet ligger på klubbens hjemmeside: http://www.oksor.noEKT
EKT (Emit) brukes i begge løpene. Løpernes brikkenr. må oppgis ved påmelding. Brikke kan leies.

Kontaktpersoner

Leder av hovedkomitèen:

Løypelegger:
Kontrollør:
Alf Haaland, Grovikvn 66, 4635 Kristiansand
Tlf 38 04 43 26 (p) / 909 90 775 (mob)
Vidar Ydse
Jostein Moe og Hans Gunnar Omdal

Start

Lørdag: 1 Start kl. 13.00
Søndag: 1. Start kl.11.00
Ca. 10 min. å gå begge dager


Løpskontor
Lagsposer blir utlevert på samlingsplassen begge dager

Vask
Våtklut – begrenset dusjmulighet.

Sanitet
Førstehjelp på samlingsplass begge dager.

Tilbake

I footer.php